EVDEN EVE TAŞIMA

FURKAN Nakliyat; 2002 yılı henüz alternatif taşımacılığın uygulandığı dönemin başlarında, kardeşin geniş ufku ve enerjisiyle geçen yıllar için de, ekonomik sorunların çözümü için taşı toprağı altın olan İstanbul’u mesken tutmasıyla ve mütevazi adımlarla iş hayatına başlayan serüvenin adıdır.

İstanbul’un cezbeden ve insanı içine çeken akustik atmosferinin altında, yıllarca evden eve taşımacılık ve lojistik sektörüne kusursuz hizmeti sunmaya çalışma çabaları, global gelişmelere ayak uydurma, haksız rekabet ortamında değerlerinden ödün vermeden ayakta kalabilmeyi ve günden güne yenilenerek var olmayı hedef edinen kitlesel bir yapı olan FURKAN Nakliyat 2002 yılında resmen kuruluşunu ilan etmiştir.

Kuruluş süreci ile beraber yatırım planlarını yaparak Evden eve Taşımacılık ve Lojistik sektöründe kısa sürede adından söz ettiren, kendine özgü iş yapış biçimi, etkin hizmet anlayışını vurgulayan kurum kültürü ve planlı uygulamalar ile ülke çapında hatırı sayılır bir nakliye şirketi olmuştur. Derin bir gayretin ve emeğin sonunda meydana gelen FURKAN Nakliyat Evden eve taşımacılık, lojistik, depolama ve şehir içi ulaşım alanlarında, 500’ün üzerinde çalışanı ile faaliyet gösteren, hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir grup şirketidir.

FURKAN Nakliyatın gelişmesindeki en önemli aşamalardan biri de kurumsallaşma çabasıdır. 2002 yılında , şahıs firmalarının uzun ömürlü olmadıklarını görerek girişimlerini bir Limited şirket olarak düzenlemiş ve bu doğrultuda şirketini kurmuştur. Bu şirket, zamanla FURKAN Grubu meydana getiren girişimlerin temeli ve gelişme merkezi olmuştur. Şirketin bir özelliği de FURKAN Nakliyatın ana ilkelerinden biri olan yönetici ve çalışanların yönetime katılmaları hususunun ilk olarak bu kuruluşta uygulamaya konulmasıdır.

Yıllardır taşıdığı değerlere bağlı kalan, “Size UĞUR’lu Geleceğiz” anlayışı ile kurumsal çözümler üreten FURKAN Nakliyat, sektörün tüm gerekliliklerini yerine getirmiş, taşımacılık faaliyetlerini içeren belgeleri edinmiş ve insana yatırım düsturu ile personel eğitimlerini aksatmamıştır.

İnovatif çözümleri hizmetlerinde uygulayarak ulusal çapta var olan kuruluşumuz, hem özel sektör hem de devlet projelerinde etkin rol almıştır

Ev ve Ofis Eşyası Paketleme

Paketleme işlemi tüm ekipmanın, malzemenin ve parçaların taşıma yöntemini ve araçların belirlenmesini, uygun şekilde depolanmasını, ambalajlanmasını, muhafazasını ve sevkiyat faaliyetlerini içerir. Eşya paketlenirken eşyaya has özellikler ve ihtiyaçlar unutulmamalıdır. Bu durum da farklı paketleme koruma yöntemlerinin ve paketleme kategorilerinin oluşmasını zorunlu kılmaktadır.


Pazarlama açısından paketleme konseptine bakıldığında ürünün teşvik edilmesinde ve reklamında kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Ürünün şekli, ağırlığı, rengi, müşteriyi etkileyen bilgiler ve ürün hakkındaki bilgileri içerir. Taşınacak olan eşyaya verilen önemin ve hassasiyetin en temel göstergelerinden biri olan paketleme işlemi, kurumsal kimliğin icrasında en bariz göstergedir. Yıllar içerisinde edilen bilgi ve tecrübeler ışığında paketlemenin iki temel hizmeti sunduğunu ifade edebiliriz. Bunlardan ilki eşyanın nakliyesi ve depolanması sırasında eşyanın dış etkenlerden korunması ve ikincisi ise eşyanın depolanması ve taşınması esnasında kullanılması gereken işçi ve sarf malzeme maliyetlerini azaltmasıdır.

Paketler iki değişik düzeyde materyalden oluşabilir.

Birincil Paket; ürünü doğrudan içine alan ilk, asıl, iç pakettir. Tüketici paketi veya iç paket de denilir.

İkincil Paket; Birincil paketi koruyan ve ürün kullanılacağı zaman atılan materyaldir. Yükleme ya da nakliye paketlemesi ise; depolama, taşıma ve tanıtma için gereklidir.